2018/06/08
نوشتن SOP

انگیزه‌نامه Statement of Purpose – نوشتن SOP

انگیزه نامه همان برنامه ریزی تحصیل و بعد از تحصیل شماست که به دانشگاه یا استاد این امکان میدهد که میزان هدفمندی شما را بسنجد و […]
2018/06/08
نوشتن انگیزه نامه

نحوه ی نوشتن انگیزه نامه برای اخذ پذیرش از موسسات آموزش عالی

بیانیه شخصی (Personal statement) را به عنوان جزء مهمی از درخواست خود برای موسسه ی آموزش عالی در نظر بگیرید: هر چیزی مربوط به آن از […]
2018/06/08

پروپوزال تحقیقاتی Research Proposal

پروپوزال، معرفی کار پژوهشی است که در مقطع بعدی تحصیلی تان قصد انجام تحقیق در آن موضوع خاص را دارید و در واقع برنامه ای کلی […]
2018/06/08
نحوه نوشتن توصیه نامه

توصیه‌نامه Recommendation Letter

توصیه نامه، تاییدی است که یک یا چند نفر از اساتید دانشجو، آن را در جهت تایید صحت تحصیلی و اخلاقی دانشجو صادر میکنند که بعضا […]