2018/08/04
تامین ارز دانشجو خارج

دانشجویان خارج از کشور نگران تامین ارز نباشند

معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان از مذاکره […]
2018/06/09
بهترین دانشگاه های مالزی 2019

رتبه بندی 2019 دانشگاه های مالزی در دنیا (منبع QS)

2018/02/08
دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۱۹-۲۰۱۸

با تصویب شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از […]