اخبار

2018/02/08

دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۱۹-۲۰۱۸

[…]
2018/04/15

اطلاعیه ارزی شماره ۷ در خصوص نحوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به ذی نفغان

[…]
2018/04/15

سمینار بورسیه تحصیلی مالزی – تیر 1397

[…]
2018/04/15

روند دریافت ارز دانشجویی ۱۳۹۷

[…]
2018/04/17

اولین دوره پرداخت ارز دانشجویی سال ۹۷

[…]
شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟