معاون وزیر علوم: تسهیلات جدید انتقال دانشجو به داخل فقط تا اسفند اجرا می شود