معاون وزیر علوم: تسهیلات جدید انتقال دانشجو به داخل فقط تا اسفند اجرا می شود

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟