شورای هماهنگی دانشجویان و دانش‌آموختگان بورسیه: تهدید بورسیه‌ها خلاف و قابل پیگرد قانونی است

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟