شرایط ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی در دانشگاه‌های خارج اعلام شد