اطلاعیه ارزی شماره ۷ در خصوص نحوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به ذی نفغان

شروع مکالمه
کمک نیاز دارید؟
سلام،
کمک می خواهید؟