با تغییراتی که طی 3 سال گذشته در خصوص قوانین ویزای مالزی صورت گرفته است انواع ویزا و در انتها انواع ویزا و در انتها به قوانین ویزای تحصیلی مالزی اشاره شود.

ویزای مالزی به 4 دسته ویزای دانشجویی، ویزای اجتمایی، ویزای کار ( ، ویزای خانه دوم اقامتی ( تقسیم میشوند.

ویزای اقامتی که از طریق یک فرد حقیقی( یک شعروند مالزیایی) و یک شرکت مالزی اقدام میشود که پس از دریافت دعوت نامه از طریق سفارت مالزی در تهران اقدام و ویزا دریافت میشود – ویزای کار مالزی به دو طریق اقدام میشود. الف) از طریق ثبت یک شرکت در مالزی که اعضای هیئت مدیره ثبت شود تا زمان فعالیت شرکت در مالزی ( که از طریق دولت مالزی بررسی میشود) میتوانند ویزا دریافت نمایند. ب) از طریق دریافت پیشنهاد کاری ( از یک شرکت مالزیایی که این شرکت میبایست برای نیروی کار خود درخواست ویزا نماید و شخص میبایست پس از دریافتت نامه تایید ویزا هماهنگی با سفارت مالزی در تتهران اقدام به عزیمت به مالزی نمایند. نوع دیگر روادید که به روادید اقامتی خانه دوم مالزی ( ) معروف است، روشی است که خانواده ها میتوانند برای اقامت بلند مدت در مالزی از این طریق اقدام نمایند به صورتی که با گذاشتن سپرده ای در بانکهای مالزی و ارسال مدارک پس از بررسی و تایید از طریق سازمان مهاجرت مالزی اقدام به دریافت ویزای 10 ساله نمایند که در صورت عدم مشکلات حقوقی و قضایی در مالزی قابل تمدید باشد.

اصلی ترین ویزایی که مورد بحث برای متقاضیان ادامه تحصیل در مالزی میباشدد ویزای دانشجویی است که میبایست به علت تتغییرات قوانین این ویزا در ددریافت آن بسیار دقت نمود. دانشگاه های دولتی و خصوصی مالزی میبایست پس از اعطای پذیرش تحصیلی به متقاضی موظف به اقدام دریافت ویزای دانشجویی برای متقاضی میباشد ( تمامی مدارک لازم هنگام اقدام اولیه از دانشجو اخذ میشود ). پس از بررسی سازمان مهاجرت مالزی نامه تایید ویزا به دانشگاه ارسال میشود که نانشجو باید با اصل پذیرش و نامه تایید ویزا به همراه سایر مدارک مورد نیاز به سفارت مالزی در تهران رفته و پس از دریافت مهر تایید ویزا در پاسپورت اقدام به عزیمت به مالزی نمایند. سفارت مالزی در تهران حق اعطای ویزای مالزی ( برچسب اصلی ویزای دانشجویی ) نمیباشد از این رو پس از پبتنام در دانشگاه ویزا بر روی پاسپورت چسبانده میشود.

”مدارک مورد نیاز سفارت مالزی برای دریافت مهر تایید ویزای دانشجویی”

1- اصل و کپی پاسپورت ( پاسپورت حد اقل 17 ماه اعتبار داشته باشد)

2- 3 قطعه عکس 6*4

3- رزرو بلیط رفت و برگشت به مالزی

4- اصل و کپی پذیرش تحصیلی

5- اصل و کپی نامه تایید ویزا ( val

6- ساپورت مالی حد اقل (ریال 120000000)

7- اصل و کپی کارت ملی