همایش آشنایی با دانشگاه های مالزی

همایش آشنایی با دانشگاه های مالزی 1393

همایش آشنایی با دانشگاه های مالزی 1393

سالن کوه نور، هتل پارسیان اوین – تهران

 

هتل همای شیراز