کشور مالزی به علت نزدیکی فرهنگی و مذهبی استقلال سیاسی نگاه ها و نگرش های جدید برای تحصیل و کار و همچنین جاذبه های بسیار زیبای توریستی همواره کسور مالزی یکی از مقصدهای اصلی برای تحصیل و زندگی ایرانیان میباشد. به خصوص در چند دهه ی اخیر پیشرفتهای چشمگییر مالزی در حوزه آموزش و کار شرایطی را فراهم آورده است تا با هزینه های بسیار پایین تر نسبت به اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا اما با کیفیت آموزشی ( حتی با مدارک استرالیا و انگلستان و کانادایی ) دانشجویان بتوانند تحصیل نمایند.

در سال 1957 مالزی به استقلال سیاسی رسید و با آینده نگری و مدیریت نخست وزیر- دکتر ماهتیر محمد این شبه جزیره شروع به رشد و پویایی چشمگیری نمود که طی سه دهه اخیر به رشد اقتصادی، فرهنگی و آموزشی بسیار مناسبی دست یافته است تا از وابستگی این کشور به ذخایر نفتی بکاهد و بستر سرمایه گذاری در زمینه های اقتصادی، آموزشی و توریسم را فراهم آورد. دکتر موهاتیر محمد با برنامه ای مدرن و چند ساله در زمینه تحصیلات تکمیلی و آکادمیک شرایطی را فراهم آورد تا کشور مالزی مرکز دانشگاهی جنوب شرق آسیا باشد و اهالی خاورمیانه و حتی اروپا را به سمت خود بکشاند. دولت مالزی با چشم انداز بلند مدت خوت جهت افزایش سطح علمی دانشگاه ها هر ساله حدود 2درصد از بوجه خود را صرف توسعه آموزشی در دانشگاه ها و موسسات عالی مالزی کند. از این رو اگر قصد تحصیل در مالزی را دارید، مناسب است قبل از اقدام و ورود به مالزی مقدماتی در مورد آب و هوا، تاریخچه، شهر های مهم تحصیلی در دانشگاه ها و سایر اطلاعات ضروری را کسب نمائید.