بی شک میتوان گفت زنوگی در مالزی تجربیات منحصر به فرد و متفاوتی به انسان میدهد. طبیعت بکر و آرام، غذاهای لذیذ و متفاوت و تنوع نژادی و آداب و رسومی شرایط متفاوتی را بوجود اورده است. زبان مادری اکثر مردم مالزی “مالایی” که به اصطلاح “باهاسامالایو” خوانده میشود میباشد، البته باید به این نکته اشاره کرد که در شهر های اصلی و دانشگاه های مالزی زبان اگلیسی بطور کامل صحبت میشود.

واحد پول مالزی رینگیت میباشد که بطور اختصار ( نوشته میشود. اسکناسهای 1، 5، 10، 50 و 100 رینگیتی و سکه های 5، 10، 20، 50 سنی (100سن= 1 رینگیت) واحدهای رایج داد و ستد مالزی میباشند.