گر چه مالزی دارای دو مجلس قانون گذار سنا و شورا می باشد اما واقعیت ان است که مالزی به صورت سلطنتی مشروطه فدراتیو اداره میشود و پادشاه شخص اول مملکت میباشد و نخست وزیرهم بر دولت ریاست میکند. 13 استان مالزی زیر نظر استان داری و سه منطقه فدرال آن توسط دولت اداره میشود. پایتخت مالزی “کوالا لامپور”میباشد که شهر کوچکی میباشد. از این رو نهاد های دولتی و سیاسی مالزی در “پوتراجایا” که به پایتخت اداری مالزی معروف است قرار گرفته است.

جمعیت، فرهنگ و مذاهب مالزی

طبق آماری که سال 2013 اعلام شده است جمعیت مالزی حدود 30 میلیون نفر میباشد. مالزی دارای 4 نژاد اصلی میباشد که 60 درصد آن مالایی، 27 درصد چینی و 1درصد سایر نژادها را تشکیل میدهد.

دین رسمی این کشور اسلام میباشد که 60 درصد از جمعیت مالزی را تشکیل میدهند و مذاهب دیگری چون مسیحیت، بودیسم، هندوئیسم و ادیان سنتی چینی در پیروی از اعتقادات خود آزادند.

مردم مالزی افرادی بسیار خون گرم، مهمان نواز و دارای اخلاق خوش و دیس و دل باز هستند.

زبان انگلیسی از لحاظ تاریخی در جامعه مالزی بسیار رایج بوده است و بسیاری از چینی های مالزی، زبان اولشان انگلیسی میباشد. موسیقی سنتی مالزی شدیدا” تحت تا”ثیر اشکال چینی و اسلامی قرار گرفته است. ورزش رزمی “سیلات” از معروفترین سبکهای رزمی قدیمی در مالزی میباشد. صنایع دستی همچون “باتیک”، بافندگی با نقره و برنز کاری نیز در مالزی رایج میباشد.