امنیت یک رکن اصلی برای زندگی و تحصیل در یک کشور خارجی میباشد. مالزی نیز مانند تمام کشور ها تا حدودی نا امنی دارد اما میتوان گفت یکی از امن ترین کشور ها در جنوب شرق آسیا میباشد. ساستهای دولت برای کنترل امنیت در مالزی بسیار سخت گیرانه میباشد که موجب شده محیطی آرام را برای ساکنین فراهم آورد. مالزی نیز مانند تمام کشور های دنیا در صورتی که بعد از نیمه شب در محله های نا امن تردد نماییدد احتمال نا امنی بالا میرود اما نکته مهم این است که میبایست شرایطی را برای خود فراهم آورید که این احتمال به حد اقل برسد. برای راهنمایی میتوان اشاره نمود که سکونت در مجتمع های بزرگ که نگهبان های 24 ساعته با دوربین های مدار بسته دارد و همچنین خرید از مارکتها و فروشگا ه های بزرگ نیز شرایطی را فراهم می آورد تا در امنیت کامل زندگی نمایید. و البته به نقش دولت و پلیس مالزی نیز باید اشاره نمود که به عنوان مثال مجازات سارقین بالای 18 سال برای افراد بومی جریمه سنگین به همراه زندان و برای خارجی ها نیز همین موارد و پس از اتمام زندان اخراج از کشور میباشد.