دانشگاه کوالالامپور UniKL

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL كه در قلب پايتخت مالزي و در نزديكي مراكز تجاري شهر واقع شده است يكي از بزرگترين دانشگاه هايي است كه آموزش خود را بر پايه تكنولوژي قرار داده است . هدف اصلي دانشگاه آماده سازي دانشجويان با دانش ٬ مهارت و استعداد مورد نياز براي آماده سازي آنها براي قبول مسئوليت هاي بزرگ در آينده و تصدي نقش هاي مهم در چرخه اقتصاد جهاني است.

در دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL چهار مولفه اصلي آمورشي وجود دارد : فني ٬ اجتماعي ٬ يادگيري و كار آفريني كه با روش هاي آمورشي كه در اين موسسه بكار گرفته مي شود يادگيري تا حد بالايي دلنشين مي گردد. اين روشهاي آموزشي دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL به دانشجويان در زمينه يادگيري بهتر و بكارگيري دانش فراگرفته شده و مهارت مورد نياز كمك مي كند . علاوه بر اين آزمايشگاه ها و كارگاه هاي اين دانشگاه به بهترين وسايل و تجهيزات مجهز هستند كه بتوانند بهترين نتيجه را از پروسه هاي تحقيقات و يادگيري خود بدست آورند. تعداد زيادي از اعضاء دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL تجربيات خود را در اختيار دانشجو قرار مي دهند كه با راهنمايي آنها و شرايط فراهم شده در دانشگاه بهترين نتيجه به دست مي آيد.

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL توانسته خود را به عنوان يكي از چهار دانشگاه برتر در زمينه تحقيق و فنآوري ٬ تحصيل و آموزش وارائه خدمات آموزشي نوين معرفي نمايد.

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL كه در قلب پايتخت مالزي و در نزديكي مراكز تجاري شهر واقع شده است يكي از بزرگترين دانشگاه هايي است كه آموزش خود را بر پايه تكنولوژي قرار داده است . هدف اصلي دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL آماده سازي دانشجويان با دانش ٬ مهارت و استعداد مورد نياز براي آماده سازي آنها براي قبول مسئوليت هاي بزرگ در آينده و تصدي نقش هاي مهم در چرخه اقتصاد جهاني است.

هدف دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL اين است كه با تلاش و همگام با رشد تكنولوژي در سال 2020 به اولين و مهمترين دانشگاه در زمينه تحقيقات ٬ تحصيل ٬ آموزش تبديل شود. فعاليت هاي تحقيقاتي با گسترش تكنولوژي و با پشتيباني از تحقيقات جديد بعمل آمده در دانشگاه به موفقيت چشم گير خواهد رسيد. دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL با همكاري شركا و دانشگاه هاي محلي و بين المللي و موسسات تحقيقاتي و پژوهشي به دانش تحقيقاتي مورد نظر نزديك تر شده و در زمينه تجارت، كاربردي موفق تر خواهد شد.

در اين موسسه آموزشي چهار مولفه اصلي آمورشي وجود دارد : فني ٬ اجتماعي ٬ يادگيري و كار آفريني كه با روش هاي آمورشي كه در اين موسسه بكار گرفته مي شود يادگيري تا حد بالايي دلنشين مي گردد. اين روشهاي آموزشي به دانشجويان در زمينه يادگيري بهتر و بكارگيري دانش فراگرفته شده و مهارت مورد نياز كمك مي كند . علاوه بر اين آزمايشگاه ها و كارگاه هاي اين دانشگاه به بهترين وسايل و تجهيزات مجهز هستند كه بتوانند بهترين نتيجه را از پروسه هاي تحقيقات و يادگيري خود بدست آورند. تعداد زيادي از اعضاء دانشكده ها تجربيات خود را در اختيار دانشجو قرار مي دهند كه با راهنمايي آنها و شرايط فراهم شده در دانشگاه بهترين نتيجه به دست مي آيد.

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL به طور كلي 8 واحد دانشگاهي و 3 انجمن دارد كه در سراسر مالزي در شهرهايي مانند Kuala Lumpur٬ Selangor٬ Malacca٬ Perak٬ Kedah و Johorواقع شده است. دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL مفتخر است كه با ديگر دانشگاه ها و موسسات خارجي نيز ارتباط فعال دارد و شهرت بسياري پيدا كرده است.

دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL دانشجويان را در سراسر مالزي پشتيباني مي كند و بسته هاي اطلاعات اوليه مورد نياز هر دانشجو را در اختيار او قرار مي دهد. اين بسته ها شامل اطلاعات دقيقي از قوانين مهاجرت ٬ نحوه اخذ ويزا ٬ مسيرهاي سفر به ديگر دانشگاه هاي مالزي ٬ امور مالي و مراقبت هاي پزشكي است.

سازمان امور دانشجويي دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL برنامه هايي را ترتيب داده است كه مطابق با آن دانشجو با روشهاي آموزشي دانشگاه آشنا مي شود البته هدف دانشگاه تنها آشنايي دانشجويان بين المللي با مالزي و دانشگاه است كه اين برنامه ها شامل : آشنايي با دوره تحصيلي ٬ ثبت نام ٬ كار گروهي و جلساتي كه در دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL به همراه كارمندان دانشگاه برگزار مي شود .و تضمين مي كند كه دانشجويان در زمان تحصيل در مالزي مشكلي نخواهند داشت.

تمامي مسائل دانشجويان بين المللي توسط جامعه دانشجويان بين الملل و حوزه دانشجويان بين الملل صورت مي گيرد . دانشگاه كوالالامپور يونيكل UNIKL برنامه هايي تحت عنوان ميزبان در نظر گرفته دانشجويان مي توانند از خانواده خود براي مدت چند روز در سال پذيرايي نمايد.