ساختار آموزشی دانشگاه TUN ABDUL RAZAK

tunbig

ايده ساخت دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak توسط Datuk Hassan Harun داده شد. وي از ابتدا علاقه زيادي به ايجاد موسسه تحصيلات تكميلي با توجه به استاندارهاي آموزش جهاني داشت و با ايجاد دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak خصوصي تا حد زيادي توانست به اهداف خود دست يابد.

لوگوی دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak نمادی از یک گیاه است که خود سمبل رشد و نمو می باشد و هدف اصلی دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak نیز همین می باشد.

رنگ اصلی این لوگو قرمز است که نشانه عشق و علاقه وافر به تحصیل علم و دانش می باشد و رنگ خاکستری آن نشانه دانش، فروتنی و اطمینان و اعتماد است.

حالت بالای این لوگو موکدا بر رشد و سیر تکاملی افراد و استعداد ذاتی آنان اشاره دارد که هدف اصلی دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak به شمار می رود که تنها با برنامه های آن می توان به آن دست یافت. یکی دیگر از مهمترین نکاتی که در اینجا باید به آن اشاره کرد روش های یادگیری عالی است که با توجه به مهارت های دانشجو تنها برای رشد و شکوفایی وی تعیین می شود.

دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak با هدف آماده کردن دانشجویان برای رویارویی زندگی آینده و واقعیات اجتماع فضای ایده آلی را برای تحصیل آماده می سازد.

خمیدگی پایین سمت چپ و بالا سمت راست تاثیر موثر تجربه و مدیریت در روند آموزشی است. این تصویر به طور کلی تاکید بر سرعت و ثبات دارد که می توان با نگاهی ساده به بیننده القا شود.

حتی فاصله بین حروف دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak و بزرگ بودن حروف نیز نشانگر توازن و لیاقت دانشگاه تون عبدالرزاق Tun Abdul Razak برای رسیدن به اهداف است.