آدرس سفارت مالزی در تهران  

 

 

آدرس سفارت مالزی در تهران : خیابان محمودیه ، خیابان الف ، خیابان چنگیزی ، شماره 6
تلفن : 22046873-021 ، 26219055-021 ، 26219056-021