ثبت شرکت در مالزی

ثبت شرکت با مسوولیت محدود در مالزی

ثبت شرکت در مالزی تابع “قانون شرکت ها مصوب سال ۱۹۶۵ میلادی” می باشد. برای ثبت شرکت فرد خارجی الزاما نیاز به شریک محلی ندارد، مگر آنکه در راستای گرفتن برخی مجوزهای شغلی، قانون مربوطه ایجاب کند که شرکتی که در شرف تاسیس می باشد می بایست بخشی از سهام حقیقی آن به نام شریک محلی باشد. این نکته بدان معنا نیست که فرد خارجی می بایست برای گرفتن مجوز خاصی به شریک محلی امتیاز بدهد بلکه قانون گزار شرایط را به طور عموم عنوان کرده است.

ثبت شرکت در مالزی

تاسیس شرکت در مالزی نسبتا آسان و بستن آن تابع شرایط و قوانین خاصی است. به نحوی که مسوولیت حقوقی شرکت در مورد طرفهای حقیقی و حقوقی آن، با بستن خارج از ضابطه پایان نمی یابد. بنابر این توصیه می گردد قبل از تاسیس شرکت، موسس یا موسسین، تمهیدات و برنامه ریزی لازم و بلند مدت برای ادامه کار آن در نظر داشته باشند.

موسس یا موسسین می بایست در ترکیب و انتخاب اعضای هیات مدیره دقت لازم را بکار گیرند. بر اساس قانون ثبت شرکت ها خطا و نادیده گرفتن قانون از سوی یکی از اعضای هیات مدیره، الزاما به معنای مبری شدن بقیه اعضای هیات مدیره نیست و همه در برابر قانون مسئول خواهند بود.

پرچم مالزی

برای تهیه، تشکیل و تحویل مدارک ثبت یک شرکت، جدید می بایست از طریق شرکت های کارگزار تحت عنوان ( Company Secretary ) دارای مجوز از سوی اداره ثبت شرکت های مالزی، اقدام کرد. در این راستا باید توجه داشت که از نظر ترجمه تحت اللفظی، فعالیت این شرکت های کارگزار با آنچه در ایران یا برخی کشور های دیگر مرسوم است، فرق وجود دارد. شرکت های کارگزار از نظر قانون امین شرکت ها، محسوب شده و می بایست در چهارچوب قانون و تحت امر مدیران شرکت ها اطمینان حاصل کنند که تغییر و تحولات شرکت، با استناد به صورت جلسه هیات مدیران در مقاطع مختلف و با توجه به نیاز شرکت مربوطه به طور صحیح انجام و به اداره ثبت شرکت ها اعلام می شود. حضور فیزیکی شرکت های کارگزار در محل شرکت الزامی نیست و از خود محل دارند چون آدرس شرکت کارگزار آدرس مکاتبه رسمی با شرکت مسوولیت محدود نیز می باشد، لذا باید در انتخاب شرکت مربوطه دقت لازم انجام گیرد و حتما پیش از شروع کار پیش نویس قرارداد کاری از او مطالبه گردد و پیش از امضا با وکیل دارای شرایط مشورت لازم انجام پذیرد.

شرکت با مسوولیت محدود در مالزی دارای دو نوع سرمایه تحت عنوان اسمی و پرداختی است. سرمایه اسمی شرکت با پرداخت تعرفه مربوطه اداری که قانون شرکت ها بر اساس میزان سرمایه اسمی در نظر گرفته شده، توسط موسسین قابل پرداخت است، مشخص می شود. لاکن سرمایه پرداختی می بایست توسط موسس یا موسسین به حساب بانکی شرکت و پس از باز شدن حساب بانکی پرداخت گردد تا بتوان سرمایه شرکت را افزایش داد. این سرمایه می تواند برابر اسناد مثبته و با استفاده از صورت جلسه و موافقت هیات مدیره برای هزینه ها و سرمایه در گردش شرکت به کار گرفته شود.

شرکت با مسوولیت محدود می بایست در طول مدت فعالیت خود همواره حسابرسی منظمی داشته باشد و قبل از پایان سال مالی خود، با استفاده از یک حسابدار با مجوز رسمی در مالزی اظهار نامه های خود را تهیه و به موقع تحویل مقامات ذیصلاح بدهد.

نقشه مالزی